Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

Zestaw podręczników dla wszystkich klas zostanie opublikowany po 18 sierpnia 2020 r.

Przeprowadzenie giełdy podręczników używanych będzie możliwe w momencie rozpoczęcia nauki  w szkole. 

Przypominamy, że podręczniki dla uczniów klas drugich technikum (absolewntów szkoły podstawowej) dostosowane są do nowej podstawy programowej, nie mogą być nabyte na rynku wtórnym.

eraplus

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik elektronik, technik informatyk oraz technik obsługi turystycznej wyjadą na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do Malagi w Hiszpanii. W konkursie wniosków programu ERASMUS+ szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 109.000 Euro. Projekt przygotowany przez szkołę został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na 54 miejscu na ponad 1000 złożonych wniosków.

KOMUNIKAT KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Informujemy, że wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać do 10 lipca br.. 

Jest to termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

zs 20202021