Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

27 listopada młodzież klasy maturalnej Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie brała udział w spotkaniu z przedstawicielem Centrum Informacji Księgowej.
W związku z tym, że szkoła jest partnerem CIK jej uczniowie i absolwenci otrzymują możliwość bezpłatnego podejścia do Egzaminu C.I.K.
Certyfikat Księgowy C.I.K. mogą otrzymać osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu. Jego zakres określony został przez Ministerstwo Finansów przed deregulacją.
Certyfikat Księgowy C.I.T. jest potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy merytorycznej, pozwalającej świadczyć usługi księgowe na najwyższym poziomie. Ponadto absolwenci, którzy zdecydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży rachunkowo-księgowej, zyskają w oczach ich przyszłych, potencjalnych klientów.

Zapraszamy absolwentów szkoły do skorzystania z w/w oferty.
Kontakt ze szkołą lub www.cik.org.pl

Dnia 28 października 2019 roku, podczas  koncertu charytatywnego „Pomagamy Fundacji Animal Ghost”, społeczność Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie zebrała 599,40 złotych oraz ogromną ilość karmy dla zwierząt. Zgromadzone środki zostały przekazane Fundacji na realizację zadań statutowych. Wszystkim, którzy włączyli się w akcję serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy i uczniowie

   W piątek 20 września postanowiliśmy zaktywizować naszych kolegów i koleżanki z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej –Curie, by aktywnie włączyli się w Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Cała społeczność szkolna dowiedziała się o tragicznych skutkach kryzysu klimatycznego odczuwalnego już na całym świecie.