Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

zs04a

Fot. Budynek w którym obecnie mieści się szkoła przy ul.Kowalskiej 5

zs old2

Fot. Budynek starej Szkoły przy ul. Ozdowskiego 2

 

 • W 1967r. powołano 5-letnie Technikum Elektryczne i 3-letnia Zasadnicza Szkole Zawodowa. Zajęcia odbyły się w podziemnej części budynku Liceum Pedagogicznego i Szkoły Ćwiczeń, mieszczącym się przy ul. Ozdowskiego 2 w Gostyninie. Przez trzy lata szkoła funkcjonowała równolegle z Liceum Pedagogicznym. Powstanie szkoły związane było z myślą o kadrach dla ZSO „Polam".
 •     W 1968r. powstało Technikum Elektryczne dla pracujących.
 •     W 1972r. pierwsze zajęcia rozpoczęło Liceum Zawodowe oraz oddano do użytku Bursę Międzyszkolną w sąsiedztwie Szkoły.
 •     W 1982r. zmontowano kontenery umożliwiające kooperacje z zakładem opiekuńczym ZSO „Polam" - Gostynin
 •     W 1984r. Szkoła wzbogaciła się o nowy budynek warsztatów szkolnych przy ul. Kowalskiej 5, który został przekazany przez zakład opiekuńczy.
 •     W 1985r. powołano szkole przysposabiającą do zawodu.
 •     W 1987 roku rozpoczęto opracowanie dokumentacji nowego budynku dydaktycznego szkoly w ramach Narodowego Czynu Pomocy Szkole
 •     W 1991r. powołano 5-letnie Technikum Elektroniczne.
 • W 1997r. oddano do użytku nowy budynek szkoly przy ulicy Kowalskiej 5, w którym odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1997/98. W tym samym roku pierwsze zajęcia rozpoczęło Technikum Ekonomiczne.

 • W 1999r. powołano Liceum Ogólnokształcące.

 • 1. grudnia 2001r. zostały zlikwidowane Warsztaty Szkolne przy ulicy Kowalskiej.

 • W 2002 roku oddano do użytku szkoły hale sportowa.

 

W tym czasie Szkoła istniała pod następującymi nazwami:

 •      Technikum Elektryczne
 •     Zespół Szkol Zawodowych Nr 2
 •     Zespół Szkol Nr 2
 •     Zespół Szkol im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Zawody, jakie uzyskiwali absolwenci:

 • Elektromechanik
 • Elektrotechnik
 • Elektromonter
 • Tokarz
 • Slusarz-spawacz
 • Technik Elektryk
 • Technik Elektronik
 • Technik Ekonomista

 

Kilka slow o dyrektorach

Pierwszym dyrektorem był Marian Milczarek

Następnie stanowisko dyrektora piastował Zenon Kostkiewicz

Kolejnym dyrektorem był Zdzisław Syska, inicjator budowy nowego gmachu Szkoły, który prowadził szkole w latach 1978-1991.

Następnym w kolejności dyrektorem był Zdzisław Tarka (absolwent Technikum Elektrycznego z 1981r.), który kierował Szkołą od 1991r. do 2007 r.

Obecnie dyrektorem Szkoły jest Izabela Ewa Sieradzka, która piastuje to stanowisko od 2007 roku.

Kierownicy Warsztatów Szkolnych


Ryszard Cybulski

Mieczysław Kwaśniewski

Zygmunt Górecki

Ryszard Zdziennicki

LOKALIZACJA

ul. Kowalska 5

sekretariat@zs2-gostynin.edu.pl

Design by: DiabloDesign.eu