Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

II Konkurs Regionalny „ Język polski traktuję poważnie”

Tradycyjnie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie przełom lutego i marca jest czasem podsumowań i rozstrzygnięć działań mających na celu rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka, oraz doskonalenia umiejętności polonistycznych wśród młodzieży, a także uwrażliwiania na potrzebę rozwoju polszczyzny, poszanowania mowy ojczystej oraz przypomnienia, jaką rolę i miejsce powinien zajmować nasz język w życiu młodych Polaków. Miesiąc luty po raz trzeci w naszej szkole był ogłoszony miesiącem języka polskiego. Przez kilka tygodni brać uczniowska mogła zapoznawać się z zasadami poprawności językowej w różnych formach plastycznych rozwieszonych w pomieszczeniach szkoły, propagujących poprawną ortografię, interpunkcję, składnię, fleksję, zamiłowanie do czytania książek itp..

P1190711

 

Design by: DiabloDesign.eu