„SPRZĄTANIE ŁĄCZY LUDZI”
Pod takim hasłem w dniu 15 września 2023 roku odbyła się akcja Sprzątania Świata, w której uczestniczyli uczniowie klas 2L – technikum elektronicznego oraz 2A – liceum ogólnokształcącego wraz z opiekunami: panią Jolantą Syska-Szymczak i panem Waldemarem Figurskim.
Celem akcji jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Główna idea,to podejmowanie działań, poprzez które nauczymy się minimalizować ilość odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami.
Młodzież wie jak ważne jest dbanie i troska o środowisko naturalne. Poprzez udział w akcji miała doskonałą okazję do tego, aby sprawdzić się w praktyce i zobaczyć na własne oczy jak wygląda zanieczyszczone otoczenie oraz jak się zmienia po uprzątnięciu. To świetna lekcja właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, kształtująca proekologiczne postawy.
Opiekunowie