W dniu 5 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gostyninie odbyło się rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu "Poezja nie zna języka". Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Tematyka nadesłanych wierszy i ich tłumaczeń na język angielski była bardzo różnorodna, dominowały jednak bieżące wydarzenia na świecie, rozterki uczuciowe, egzystencjalne, charakterystyczne dla wieku dorastania. Tym bardziej cieszy fakt, że młodzież chce się dzielić tym, co zajmuje jej myśli i serca.
Lektura tekstów młodych twórców świadczy o wielkiej wrażliwości uczniów i ich potrzebie wyrażania się w języku poetyckim. Jury w składzie Magdalena Ciećwierz-Sopińska, Anita Szymańska-Sarzała i Małgorzata Grzelak przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

miejsce I – Maja Lewandowska – Szkoła Podstawowa w Lucieniu
miejsce II – Amelia Rogala – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie; Tatiana Szymańska - Szkoła Podstawowa w Lucieniu
miejsce III – Piotr Antczak - Szkoła Podstawowa w Lucieniu; Wiktor Wojtczak – Szkoła Podstawowa w Lucieniu