Drodzy absolwenci!

Zapraszamy do odbioru świadectw dojrzałości

 w dniu 05 lipca 2022 r. (wtorek)

w godzinach 8:00 - 15:00.

Miejsce odbioru - sekretariat szkoły.

Przypominamy, że świadectwa wydaje się za poświadczeniem odbioru, dlatego należy stawić się osobiście.