Serdeczne zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w XI edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn.: "Przyroda gostynińska w obiektywie". Jego celem, jak co roku,  jest ukazanie i popularyzacja piękna otaczającej nas gostynińskiej przyrody. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu powiatu gostynińskiego. Warunkiem wzięcia w nim udziału jest wykonanie fofografii przedstawiającej piękno przyrody powiatu np. ciekawy krajobraz, obiekt przyrody ożywionej lub nieożywionej, zjawisko atmosferyczne i wraz z wypełnionym stosownym oświadczeniem dostarczenie jej do Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.
Konkurs będzie trwał do dnia 17 października 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4 listopada br.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.

Link do plakatu promującego konkurs