Drodzy uczniowie i absolwenci!!

Informujemy o możliwości sprzedaży swoich podręczników na szkolnej  giełdzie.

Podpisane imieniem i nazwiskiem oraz opatrzone przystępną ceną podręczniki można składać

do 23 czerwca 2022 r.

Miejsce zbiórki – biblioteka szkolna.

UWAGA! Do zestawu należy dołączyć listę z wykazem wycenionych egzemplarzy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

REGULAMIN
GIEŁDY PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

  1. Przyjmowanie podręczników na szkolną giełdę zakończy się 23 czerwca 2022 r. (opcjonalnie w pierwszych dniach września).
  2. Używane podręczniki może sprzedawać na kiermaszu każdy uczeń naszej szkoły oraz absolwenci.
  3. Do sprzedaży przyjmowane będą podręczniki obowiązujące w naszej szkole w następnym roku szkolnym oraz pomoce maturalne.
  4. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyceniają uczniowie. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę stan książki. Cenę wraz z nazwiskiem i klasą należy napisać ołówkiem na podręczniku.
  5. Na osobnej kartce należy podać listę podręczników zostawionych do sprzedaży wraz  z cenami.
  6. Sprzedaż podręczników dla klas drugich, trzecich na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w pierwszym tygodniu września w bibliotece szkolnej w godzinach od 9.00 - 12.00.
  7. Sprzedaż dla klas pierwszych będzie uzależniona od ilości zgromadzonych podręczników. Przewidywany termin 25-26 sierpnia 2022 r.
  8. Termin odbioru pieniędzy i podręczników, które nie zostały sprzedane nastąpi po zakończeniu kiermaszu (za pokwitowaniem).
  9. Książki nie odebrane po Giełdzie (do dn. 16.12.2022 r.) przechodzą na własność biblioteki szkolnej.
  10. Jeżeli książki nie znajdą nabywcy na kiermaszu mogą zostać przekazane do biblioteki i będą wypożyczane potrzebującym uczniom.

           Wszelkich informacji na temat kiermaszu udziela p. Dorota Urbańska-Majchrzak