Rozpoczęcie roku szkolnego, połączone ze ślubowaniem klas pierwszych odbędzie się w dniu 1 września o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.

Spotkania z wychowawcami klas rozpoczynają o godz. 9:00 w natępujacych salach lekcyjnych:

2K - sala nr 208

2LB - sala nr 312

2T - sala nr 219

3K - sala nr 309

3LB  - sala nr 316

3T - sala nr 305

3EF - sala nr 112

3J - sala nr 313

3H - sala nr 307

4I - sala nr 117

4FH - sala nr 304

2A - sala nr 215

3C - sala nr 130

Przypominamy, że rozpoczęcie roku odbywać się będzie z zachowaniem reżimów sanitarnych. Prosimy o zakrywanie ust i nosa z użyciem maseczki w miejscach współnych oraz dezynfekcje dłoni przy wejsciu do szkoły.