Dzień pustej klasy to święto edukacji w naturze obchodzone co roku w czerwcu. W tym roku świętowaliśmy w piątek, 7 czerwca. W akcji udział wzięła nasza szkoła. Klasy 1 KB i 3 BT pod opieką wychowawców: pani Jolanty Lewandowskiej i pani Dorot Urbańskiej–Majchrzak wyruszyły na pieszy rajd po najciekawszych przyrodniczo i architektonicznie zakątkach Gostynina.

Do udziału w rajdzie zaprosiliśmy pana Adama Szczerbickiego, emerytowanego pracownika Zespołu Szkół, który oprowadził młodzież po najbardziej charakterystycznych i ważnych dla miasta miejscach, zapoznał z ich historią oraz losami osób zasłużonych dla naszej społeczności, a nawet kraju. Wiele z nich spoczywa na miejscowym Cmentarzu pw. św. Jakuba. Z tego miejsca rozpoczęła się piątkowa wyprawa. Po krótkim odpoczynku nad Jeziorem Kocioł przeszliśmy do Gostynińskiego Zamku, w podziemiach którego obejrzeliśmy freski przeniesione z cerkwi oraz eksponaty i dokumenty związane z historią miasta. W położonym nieopodal XIX. wiecznym cmentarzu ewangelicko-augsburskim wysłuchaliśmy historie pochowanych na nim mieszkańców Gostynina pochodzenia niemieckiego. Wiele ciekawych faktów z przeszłości przekazał nam gość specjalny, pan Karl Fuchs, od wielu lat mieszkający w Gostyninie dokumentalista losów byłych mieszkańców spoczywających w tej nekropolii. Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas.
Edukacyjny rajd zakończyliśmy w centralnym punkcie miasta, miejskim parku otoczonym wieloma zabytkowymi budynkami – Ratuszem, Urzędem Miasta, zajazdem dla podróżnych (obecnie budynek mieszkalny), zabytkowymi kamienicami.
Panu Adamowi Szczerbickiemu serdecznie dziękujemy za przygotowanie trasy wycieczki, opracowanie informacji i ciekawostek o naszym mieście dopełnionych archiwalną dokumentacją fotograficzną oraz przekazanie materiałów do szkolnej biblioteki.