Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa oraz praw autorskich. Święto narodziło się w hiszpańskiej Katalonii w 1926 roku, a jego data - 23 kwietnia - jest symboliczna dla literatury światowej, gdyż w tym dniu zmarli wybitni poeci: Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega.
Zgodnie z długą katalońską tradycją, kobietom wręczano w tym dniu czerwone róże, symbolizujące krew pokonanego przez św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.


Święto zostało ustanowione w 1995 roku przez Światową Organizację UNESCO i od tego czasu jest uroczyście obchodzone w ponad 100 krajach na całym świecie, w tym w Polsce od 2007 roku. W historii polskich obchodów ważnym wydarzeniem było przyznanie miastu Wrocław zaszczytnego miana Światowej Stolicy Książki. Ów tytuł stolica Dolnego Śląska sprawowała przez cały 2016 rok. W bieżącym roku UNESCO wyróżniło francuskie miasto Strasburg.
23 kwietnia w bibliotekach odbywają się różnorodne akcje promujące czytelnictwo i literaturę oraz podkreślające wagę ochrony własności intelektualnej twórców dzieł artystycznych, literackich lub naukowych. W świętowanie czytelnictwa w naszej szkole aktywnie włączyła się klasa 1 KB technikum z wychowawczynią – panią Jolantą Lewandowską. Młodzież pochwaliła się swoimi domowymi biblioteczkami, zaś chętni dokonali prezentacji przyniesionych w tym dniu ciekawych książek.
Pani Dorota Urbańska-Majchrzak – bibliotekarka szkolna – dokonała krótkiej prelekcji na temat genezy święta książki, znaczenia i wartości czytania oraz jego wpływu na rozwój i życie człowieka. Obecni poznali strukturę zgromadzonych zbiorów bibliotecznych, kierując swoją uwagę głównie w stronę literatury faktu, autobiografii, biografii, reportaży i poradników psychologicznych. Zainteresowanie wywołały książki „ciekawostki”: najmniejsza, największa, najstarsza, propagandowa z czasów PRL.

Szanowni Uczniowie, szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy wszystkich do świętowania, czytania i przeżywania . Każda kolejna książka, to nowy świat, który się przed nami otwiera. Czyż nie miała racji Wisława Szymborska twierdząc „Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”?

Na zakończenie chcielibyśmy poinformować, że nasza szkoła otrzymała fundusze na doposażenie biblioteki w ramach Narodowego Programy Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Celem tego programu jest rozbudzanie pasji czytelniczych oraz promocja i upowszechnianie czytelnictwa. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom czytelniczym chcemy dać Wam możliwość wpływu na dobór książek do biblioteki szkolnej. Jeżeli macie swoje propozycje twórzcie konkretne listy. W niedługim czasie zostanie przeprowadzona akcja zbierania Waszych propozycji. Sugestie możecie zgłaszać bezpośrednio do biblioteki. Stańcie się współtwórcami naszego szkolnego księgozbioru!