23 kwietnia, w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość!
Naszej szkole przyznano środki finansowe na uzupełnienie zbiorów i doposażenie sprzętowe biblioteki w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Rozpoczynamy realizację projektu!