19 października br. w Zespole Szkół odbyła się akademia z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej połączona z ślubowaniem uczniów klas pierwszych.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, po którym prowadzący - Aleksandra Żakieta i Przemysław Kowalski - przywitali wszystkich przybyłych na uroczystość:
Pana Arkadiusza Boruszewskiego - Starostę Powiatu Gostynińskiego, Panią Elżbietę Kijek - Skarbnik Powiatu, Panią Magdalenę Krupińską - Inspektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, dyrekcję, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, rodziców i wszystkich obecnych uczniów.
Po przemówieniach wygłoszonych przez Pana Starostę i Panią Dyrektor Izabelę Sieradzką i wręczeniu nagród pracownikom szkoły, przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Od tego momentu stali się pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej wspólnoty.


W następnym punkcie uroczystości został odczytany referat traktujący o historii, tradycji i najważniejszych postulatach Komisji Edukacji Narodowej, po którym społeczność uczniowska złożyła życzenia wszystkim pracownikom i przybyłym gościom oraz wręczyła skromne upominki.
W części koncertowej młodzież zaprezentowała swoje umiejętności muzyczne wykonując solowe i zespołowe partie wokalno-instrumentalne.
Program zakończył się akcentem tanecznym, tańcem ludowym wykonywanym w parach, zwanym belgijką.
Uroczystość przygotował Samorząd Uczniowski pod patronatem pani Jolanty Syski-Szymczak, pani Beaty Leonarcik i pana Łukasza Dębowskiego czuwającego nad oprawą muzyczną oraz pana Jerzego Jędrzejkiewicza – speca od nagłośnienia. Uroczystość w kadrze zatrzymała Dorota Urbańska-Majchrzak.