W dniu 5 października 2023 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyła się inscenizacja historyczna „Konstytucja dla Europy”, w reżyserii Olgierda Łukaszewicza, zorganizowana przez Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.
Celem tego cyklicznego wydarzenia jest szerzenie świadomości obywatelstwa w Unii Europejskiej, a także przekazywanie wiedzy wśród młodzieży na temat wybitnego Polaka – Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.
W pierwszej części spotkania, po oficjalnym przywitaniu przybyłych gości i licznie zgromadzonej publiczności, odbyła się debata o Unii Europejskiej i znaczeniu funduszy europejskich dla lokalnej społeczności z udziałem władz Starostwa Powiatowego w Gostyninie, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz aktora i reżysera Pana Olgierda Łukaszewicza.


W drugiej części odbyła się Inscenizacja historyczna odczytu Konstytucji dla Europy autorstwa W.B. Jastrzębowskiego, osadzona w klimacie Powstania Listopadowego wykonywana przez skład aktorski: Olgierd Łukaszewicz, Stanisław Biczysko, Monika Goździk. Ta część odbywała się hasłem: "Nie ma niepodległości bez europejskiej jedności”. Do odczytu zostali zaproszeni uczniowie gostynińskich szkół ponadpodstawowych. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie reprezentował Przemysław Kowalski, uczeń klasy 5 Technikum informatycznego, któremu asystował Pan Stanisław Biczysko, zaś Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki – Wiktoria Modliborska w asyście Pana Olgierda Łukaszewicza.