Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

W dniu 27 marca 2019 roku, w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, odbył się  Konkurs Wiedzy o Życiu i Dokonaniach Naukowych patronki placówki. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gostynińskiego. Przedmiotem konkursu były zagadnienia fizyko-chemiczne z wątkami biograficznymi dotyczącymi noblistki, zaś celem  popularyzowanie nauk przyrodniczych oraz wiedzy o dokonaniach Marii Skłodowskiej-Curie.

 Zgodnie z formułą, konkurs składał się z dwóch etapów następujących kolejno tego samego dnia. W pierwszym - każdy uczestnik rozwiązywał samodzielnie test zdobywając punkty dla swojej drużyny. W  drugim – finałowym - trzy  zespoły z największą ilością punktów udzielały odpowiedzi na wylosowane przez siebie pytania z zakresu chemii, fizyki, promieniotwórczości i biografii noblistki. Po wyrównanej walce Jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsceoddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie: Zuzanna Kaźmierska, Zuzanna Stępnowska, Bartosz Brzozowski

II miejsce - zespół  z Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach: Michalina  Dobaczewska, Kuba Górecki, Wojciech Duda

III miejsce - zespół ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie: Amelia Pleczyńska, Piotr Tadeusiak, Kamil Rudnicki

PaniIzabela Sieradzka, Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, podziękowała wszystkim za liczne przybycie i udział w konkursie, następnie wręczyła laureatom  dyplomy  i nagrody, zaś pozostałym dyplomy za udział. Podziękowania za przygotowanie młodzieży otrzymali także opiekunowie. Wiedza, którą przekazali swoim podopiecznym, zaowocowała wysokim poziomem konkursu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy, zwycięzcom oraz opiekunom gratulujemy i zapraszamy w nasze mury za rok.

Organizatorzy: Beata Leonarcik, Dorota Urbańska-Majchrzak, Janusz Latoszek

 

 

LOKALIZACJA

ul. Kowalska 5

sekretariat@zs2-gostynin.edu.pl

Design by: DiabloDesign.eu