Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

II Konkurs Regionalny „ Język polski traktuję poważnie”

Tradycyjnie w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie przełom lutego i marca jest czasem podsumowań i rozstrzygnięć działań mających na celu rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka, oraz doskonalenia umiejętności polonistycznych wśród młodzieży, a także uwrażliwiania na potrzebę rozwoju polszczyzny, poszanowania mowy ojczystej oraz przypomnienia, jaką rolę i miejsce powinien zajmować nasz język w życiu młodych Polaków. Miesiąc luty po raz trzeci w naszej szkole był ogłoszony miesiącem języka polskiego. Przez kilka tygodni brać uczniowska mogła zapoznawać się z zasadami poprawności językowej w różnych formach plastycznych rozwieszonych w pomieszczeniach szkoły, propagujących poprawną ortografię, interpunkcję, składnię, fleksję, zamiłowanie do czytania książek itp..

P1190711

 

 

 

28 lutego dwuosobowe zespoły złożone z reprezentantów wszystkich klas przystąpiły do etapu szkolnego konkursu „ Język polski traktuję poważnie!”. Uczestnicy po zmaganiach konkursowych otrzymali dyplomy, dodatnie punkty z zachowania i oceny z języka polskiego, najlepsi zaś nagrody książkowe. Laureaci etapu szkolnego: Julia Waśkiewicz, Bartosz Sikorski; Karolina Bińkowska, Adrian Ryniec; Zuzanna Robadzka, Dominka Rydz zakwalifikowali się do etapu regionalnego, który odbył się w naszej szkole 14 marca 2018.

II edycja Konkursu Regionalnego „ Język polski traktuję poważnie!” zgromadziła 18 dwuosobowych zespołów w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, klasy VII szkół podstawowych i klasy gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne z dwóch powiatów: gostynińskiego i kutnowskiego.

Zespoły zmagały się ze sobą w ośmiu zadaniach konkursowych.  Rywalizacja była zażarta a o losie drugiego i trzeciego miejsca zadecydowały pojedyncze punkty. Po przerwie i słodkim poczęstunku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Uczestnicy i nagrodzeni wraz z opiekunami otrzymali pamiątkowe dyplomy, najlepsi zaś nagrody rzeczowe z rąk Dyrektora Szkoły p. Izabeli Ewy Sieradzkiej.

Klasyfikacja ostateczna II Regionalnego Konkursu Polonistycznego pod hasłem „ Język polski traktuję poważnie!” przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

I miejsce

Iga Ozimek

Olaf Dzierżanowski

Szkoła Podstawowa w Lucieniu

II miejsce

                Elizawetta Rutsak

Katarzyna Sobalska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

III miejsce ex aequo

                Julia Dembowska

                Julia Polichnowska

                Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Sokołowie

                Amelia Kowalczyk

                Zuzanna Zygmunt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Klasy VII szk. podst. i klasy gimnazjalne

I miejsce

Alicja Gawin

Aleksandra Sobiecka

Szkoła Podstawowa w Lucieniu

II miejsce

                Adriana Berlińska

Marta Berlińska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

III miejsce

                Martyna Kalinowska

Piotr Sujecki

                Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Łaniętach

Szkoły ponadgimnazjalne  

I miejsce

Julia Waśkiewicz

Bartosz Sikorski

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie

II miejsce

                Dagmara Krawczyk

                Martyna Wasilewska

Gostynińskie Centrum Edukacyjne w Gostyninie

III miejsce

Natalia Czapska

                Emil Lewandowski

Gostynińskie Centrum Edukacyjne w Gostyninie

               

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie gratuluję osiągnięć, bardzo dziękuję za udział i życzę sukcesów w dalszej edukacji oraz kolejnych edycjach konkursu. 
Nauczycielom, Rodzicom przygotowującym uczniów do udziału w Konkursie gratuluję osiągnięć ich uczniów i dzieci, bardzo dziękuję za zaangażowanie i wkład pracy oraz mądrość motywowania i inspirowania młodych ludzi do dbania o poprawność języka polskiego.

Serdecznie dziękuję pani Dyrektor Zespołu Szkół w Gostyninie Izabeli Ewie Sieradzkiej oraz Dyrektorom Szkół uczestniczących w zmaganiach za zrozumienie, życzliwość i skuteczną pomoc w organizacji i udziale Państwa uczniów w konkursie.

Pomysłodawca i organizator konkursu

Małgorzata Jędrzejewska

LOKALIZACJA

ul. Kowalska 5

sekretariat@zs2-gostynin.edu.pl

Design by: DiabloDesign.eu