Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

 


Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów i pierwszych klas szkol ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gostynińskiego.


Regulamin Konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Zespól Szkol im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.

2. Adresaci:
Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów i pierwszych klas szkol ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gostynińskiego.

3. Cele konkursu:

  • Popularyzacja  wiedzy o polskiej noblistce Marii Skłodowskiej – Curie;
  • Pogłębianie wiedzy z zakresu fizyki i chemii oraz zainteresowania naukami przyrodniczymi;
  • Rozbudzanie inicjatyw uczniów w zakresie samokształcenia i rozwoju zainteresowań;
  • Mobilizowanie uczniów do współpracy w grupie;
  • Integracja młodzieży z rożnych szkol;

 4. Struktura i przebieg konkursu:
Szkoły zgłaszają do konkursu zespoły 3-osobowe (nie więcej niż dwie drużyny z jednej szkoły);
Konkurs składa się z dwóch etapów następujących kolejno tego samego dnia;

Pierwszy etap – każdy z członków zespołu rozwiązuje samodzielnie test – wynik uzyskany przez drużynę jest suma punktów zdobytych indywidualnie przez każdego z jej członków;
Do drugiego etapu kwalifikują się trzy zespoły z najwyższą liczba punktów uzyskanych z testu;

Drugi etap – udzielanie ustnych odpowiedzi na pytania dotyczące biografii Marii Skłodowskiej – Curie i zagadnień z fizyki i chemii dotyczących promieniotwórczości;
Członkowie drużyny mogą wspólnie naradzać się nad odpowiedziami, czas na przygotowanie odpowiedzi wynosi 2 minuty – odpowiedzi udziela jeden wybrany przez zespół uczniów;
O kolejności miejsc decyduje suma punktów zdobytych w obu etapach;

LOKALIZACJA

ul. Kowalska 5

sekretariat@zs2-gostynin.edu.pl

Design by: DiabloDesign.eu