Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

 Rok 2016, to rok wyjątkowy dla polskiej literatury, czytelnictwa, kultury. Cały kraj, jak długi i szeroki, wspomina wybitnego pisarza, mistrza pióra, noblistę – Henryka Sienkiewicza.  170. rocznica urodzin oraz 100. śmierci literata to niepowtarzalna okazja do świętowania, do przypominania i utrwalania jego  dzieł.  Już w czasach sobie współczesnych uważany był za mistrza eposu,  niezrównanego stylistę, a wręcz „geniusza, który wcielił w siebie ducha narodu’’, który językiem literatury budował w zniewolonym narodzie ducha patriotyzmu i dumy narodowej.

Co działo się w tym szczególnym roku w naszej szkole?

W połowie września 2016 roku , wśród uczniów naszej szkoły, została przeprowadzona ankieta oceniająca aktywność i preferencje czytelników w klasach liceum i technikum. Część pierwsza ankiety, obejmująca 14 pytań zamkniętych, dotyczyła zainteresowań młodzieży, sposobu spędzania czasu, aspiracji i motywacji czytelniczych, dostępu do książki. Część druga, będąca wykazem najciekawszych - zdaniem ankietowanych - tytułów i serii wydawniczych posłuży do uzupełnienia zbiorów biblioteki ze środków pochodzących z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

Design by: DiabloDesign.eu