Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

Henryk Sienkiewicz - piewca historii Polski piszący "dla pokrzepienia serc".

Weź udział w szkolnym konkursie czytelniczym

"Bitwy i starcia zbrojne w Trylogii Henryka Sienkiewicza"

 Wybierz fragment opisujący bitwę bądź starcie zbrojne z jednej z części Trylogii (Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski) i głośno odczytaj przed jury.

Zgłoś się do organizatorów, pani Moniki Jasińskiej-Tomczak (sala25), bądź pani Doroty Urbańskiej-Majchrzak (biblioteka), a dowiesz się o wszystkich szczegółach konkursu oraz otrzymasz niezbędną pomoc.

Nie zwlekaj, zgłoś się do 4 listopada, zaprezentuj 21 listopada (poniedziałek).

Regulamin konkursu

1.Organizator konkursu

 • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.
 • Osoby odpowiedzialne za organizację: P. Monika Jasińska-Tomczak,  P. Dorota Urbańska-Majchrzak

2. Cele konkursu

 • Mobilizowanie młodzieży do czytania.
 • Nabywanie umiejętności właściwego doboru treści.
 • Kształtowanie wrażliwości moralnej, estetycznej i patriotycznej przez kontakt z literaturą.
 • Promowanie pozytywnych wzorców zachowań, budujących wiarę w siebie, aktywizujących do udziału w konkursach.
 • Doskonalenie technik czytania.

3. Zadania dla uczestnika konkursu.

 • Uczestnik wypożycza Trylogię Henryka Sienkiewicza z biblioteki szkolnej.
 • Dokonuje wyboru fragmentu zgodnego z tematem konkursu, tzn. zawierającego opis bitwy bądź starcia zbrojnego. Wybór części trylogii zależy od uczestnika (Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski). Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut. Zbyt długie opisy uczestnik może skrócić, starając się zachować sens i ciągłość tematyczną.
 • Przygotowuje krótką informację wprowadzającą do wybranego fragmentu (tytuł powieści, miejsce i czas bitwy/starcia, jej uczestnicy, główni bohaterowie, finał). Może mieć postać notatki bądź przekazu ustnego.
 • Starannie przygotowuje się do prezentacji czytanego fragmentu (zachowuje poprawność językową tekstu, nadaje odpowiednie tempo, ekspresję, intonację, itp.)
 • Wszelkie niejasności uczeń może skonsultować z organizatorami konkursu.

4. Czas trwania konkursu

 • Konkurs ma charakter jednoetapowy, odbędzie się 14 listopada 2016 r.
 • Zgłoszenia do konkursu przyjmuje bibliotekarz szkolny bądź p. Monika Jasińska-Tomczak (s.25), do 4 listopada 2016 r.

5. Jury i ocena

 • Oceny wystąpienia uczestnika dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.

6. Laureaci

 • Jury wyłoni trzech zwycięzców.
 • Laureaci otrzymają nagrody, dyplomy i bonusy niespodzianki.

ZAPRASZAMY!!

 

 

LOKALIZACJA

ul. Kowalska 5

sekretariat@zs2-gostynin.edu.pl

Design by: DiabloDesign.eu