Nauka leży u podstaw każdego postępu,

który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

Maria Skłodowska-Curie

   W piątek 20 września postanowiliśmy zaktywizować naszych kolegów i koleżanki z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej –Curie, by aktywnie włączyli się w Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Cała społeczność szkolna dowiedziała się o tragicznych skutkach kryzysu klimatycznego odczuwalnego już na całym świecie.

Według Specjalnego Raportu IPCC (Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu) ,,Global Warming of 1,5°C” przy wzroście średniej globalnej temperatury o 2°C będą one dużo poważniejsze niż prognozowano dotychczas.
Czekają nas;
częste burze,
trąby powietrzne,
powodzie,
fale upałów,
susze, wichury,
pożary,
gwałtowne uderzenia mrozu,
podnoszenie się poziomu mórz i oceanów i wiążące się z nimi, straty ekonomiczne, migracje klimatyczne,
łatwiejsze rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych,
a nawet wzmożenie napięć politycznych.

Do tej pory świat sądził, że wyhamowanie globalnego ocieplenia na poziomie 2°C jest bezpieczną dla ludzkości granicą, przy której udałoby się uniknąć najgorszych zagrożeń. Od roku 2018 wiemy, że tak nie jest. Musimy zawalczyć o przyszłość dla nas i kolejnych pokoleń!
CAŁY ŚWIAT MUSI USŁYSZEĆ GŁOS NASZEGO POKOLENIA, BY RZĄDZĄCY NIE BĘDĄ MOGLI PRZEJŚĆ OBOJĘTNIE.

OTO NASZE POSTULATY wypracowane wspólnie z aktywistami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i Centrum Edukacji Obywatelskiej:

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ.
Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.
Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.
Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii.
Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

 

Pamiętajcie, jeden głos może zaniknąć, ale mobilizując wspólne działania, staniemy się siłą, która niesie zmianę, protestujcie z nami, by pokazać, że TY też się nie zgadzasz!
Konkretne działania proekologiczne uchronią nas przed katastrofą. Bądźmy dalekowzroczni!!!
Agata, Natalia, Hubert, Wiktoria, Angelika, Michał
klasa 3FH

LOKALIZACJA

ul. Kowalska 5

sekretariat@zs2-gostynin.edu.pl

Design by: DiabloDesign.eu