Giełda podręczników używanych zostanie przeprowadzona w bibliotece szkolnej w dniach: 02-03.; 06-10 września 2021 r.

Podręczniki do nauki przedmiotów zawodowych zostaną podane przez nauczycieli uczących w danych klasach na początku września.